Skip to content

(Italiano) Clara Murtas: “Vorrei vedere come continua Iskìda”

August 2, 2016

Mi dispraghet, custu artìculu s`agatat isceti in italianu.