Skip to content

(Italiano) Veronica Obinu: “Vi racconto la mia Iskìda”

June 21, 2016

Mi dispraghet, custu artìculu s`agatat isceti in italianu.